نحوه ساخت درب بطری پلاستیکی

در سراسر دنیا؛ افراد هر روزه با میلیون ها درب بطری پت سر و کار دارند. برخی از این بطری ها دارای درب های ایمن برای کودکان هستند ؛ که دارای داروهای نجات بخش هستند. در حالی که برخی دیگر از بطری های آب، برای رفع تشنگی استفاده می شوند. هر کدام از این درب بطری ها در جایی ساخته می شوند و برای ساخت آنها، تالش های شگفت انگیزی انجام می شود. درب بطری پت وسیله ای است؛ که برای نگهداری مواد درون یک بطری استفاده می شود. از این درب ها برای نگهداری محتویات درون بطری تا زمان مورد نیاز، اس تفاده می شود. نمای بیرونی درب بطری دارای شیار و بافت هایی است؛ که سبب می شود باز کردن درب آسان و سریع تر باشد.

جزئیات طراحی درب بطری پت

معموال در قسمت باالیی درب بطری پت، نقش ها و برجستگی هایی وجود دارد. این برجستگی و نقش ها، دستورالعمل باز کردن درب بطری، در بطری های دارویی و یا نشان یک شرکت می باش ند. به طور معمول درب های بطری آب یا بطری دارویی، دارای یک رزوه و نوار هستند ؛ که درب را به بدنه بطری متصل می کند. این رزوه ها مانند گردن برای درب بطری ها عمل می کنند. رزوه های درون درب بطری پلاستیکی، بر اساس تعداد شیار در هر اینچ مشخص می شوند. همچنین تعداد رزوه های به کار گرفته شده؛ بر اساس میزان ایمن بودن درب بطری مشخص می شوند. عالوه بر آن، رزوه های استاندارد و اندازه لبه های درب بطری سبب می شود ؛ تا استفاده از آن آسان و درب متناسب با بطری باشد.

درب بطری پت

مجموعه درب بطری پلاستیکی معموال شامل نواری میان بطری و خود درب است. انواع مختلفی از این نوارها وجود دارد. این نوار ها محافظی در برابر سطوح مختلف هستند. همچنین نوار های درب بطری ها، از محتویات درون بطری محافظت می کنند و بطری را آب بندی می کنند. همچنین درب ب طری دارای یک حلقه بیرونی قابل دستکاری است؛ که پس از باز کردن درب، این حلقه شکسته می شود. تمامی این موارد، مجموعه درب بطری پت را تشکیل می دهند.

انواع مواد سازنده درب بطری های پلاستیکی

اغلب درب بطری پلاستیکی، از پلاستیک های قابل بازیافت ساخته می شوند.
✓ پت (پلی اتیلن ترفتاالت): این ماده سبک و قوی است؛ که برای ساخت درب بطری آب یا نوشابه از آن استفاده
می شود.
✓ اچ دی پی ای (پلی اتیلن با چگالی بسیار بالا): که بسیار سخت و محکم؛ ولی سبک وزن می باشد.
✓ ال دی پی ای (پلی اتی لن با چگالی بسیار کم): این ماده انعطاف پذیر و بسیار مقاوم در برابر ضربه است.
✓ پی پی (پلی پروپیلن): این ماده سخت، محکم و بادوام است؛ که برای ساخت درب بطری بسیار مناسب است.
عالوه بر موارد ذکر شده؛ ممکن است از سایر پلاستیک ها برای ساخت درب بطری پلاستیکی استفاده شود. به دلیل استفاده گسترده از درب بطری، بکارگیری مواد بازیافتی، اقدامی شایسته و معتبر است. برای انتخاب مواد مورد استفاده در درب بطری پت، باید به ویژگی های مهمی همچون مقدار زمان استفاده از آن توجه شود. همچنین باید برای انتخاب ماده بکار رفته در درب بطری، به ماده ای که درون بطری و در تماس با درب قرار میگیرد؛ توجه شود. همچنین توجه کنید؛ که برای انتخاب نوع ماده سازنده درب بطری، باید به تماس آن با داروها، مواد غذایی و یا نوشیدنی ها توجه شود. زیرا این مواد باید مطابق پلیمر های درجه بندی شده غذایی باشند.

ماشین قالب گیری تزریقی

فرآیند قالب گیری درب های بطری پلاستیکی

اغلب درب بطری پلاستیکی توسط فرآیندی به نام قالب گیری تزریقی تولید می شوند. در این فرآیند قرص های پلیمیری ترموپلاستیکی تا زمان نرم و منعطف شدن؛ در یک قیف فلزی گرما داده می شوند. (در این مرحله ممکن است؛ رنگ های مورد نظر به فرآیند اضافه شوند.) پس از آن پلاستیک های فشرده و نرم شده به یک قالب دقیق و پیچیده تزریق می شوند. قالب پلیمری نرم شده را به شکل دلخواه برای درب بطری در می آورند. پس از خنک شدن و سخت شدن مواد پلیمری، قالب باز و درب بطری از آن جدا می شود. اگر چندین درب از یک قالب ساخته شوند؛ آنها را با دقت از یکدیگر جدا می کنند.

نکات مهم حین قالب گیری درب بطری ها

قالب گیری تزریقی؛ از رایج ترین روش ها برای تولید درب بطری پت است. این روش به علت داشتن چندین ویژگی؛ همواره مورد انتخاب است. قالب گیری تزریقی ؛ یک روش مقرون به صرفه برای تولیدات بزرگ و دوره ای است. همچنین این روش دارای قابلیت تکرار پذیری است. یعنی عمال در هر دوره تولید؛ هیچ گونه تغییری در ابعاد، شکل و سطح پوششی درب ایجاد نمی کند. در هنگام قالب گیری تزریقی درب بطری پلاستیکی، قطعات تحمل بسیاری دارند ؛ که این موضوع در زمان رزوه کاری بسیار مهم است. اغلب؛ قالب ها بطور منظم از فوالد با دوام و ضد زنگ ساخته میشوند و بارها در یک فرآ یند تول ید ، مورد استفاده قرار می گیرند . همانطور که در شکل زیر می بینید ، طراحی هر قالب به گونه ای است که در هر استفاده، تعدادی درب بطری پلاستیکی(8 درب) ساخته میشود. طراحی آن بسیار مهندس ی شده تر از حد انتظار برای رسیدن به شکل نهایی درب های بطری پت است. قطعات باید به قدری محکم به هم چسبیده شوند؛ تا در زمان ماشینکاری فشار چندین پاسکالی را تحمل کنند. همچنین قطعات نهایی باید بدون آسیب و یا اثری بر روی آنها، از چرخه قالب گیری بیرون آورد ه شوند .

دستگاه قالب گیری تزریقی برای ساخت درب بطری
دستگاه قالب گیری تزریقی برای ساخت درب بطری های متعدد مورد استفاده قرار می گیرد.

نقش قالب ها در ساخت درب بطری پلاستیکی

قالب های تزریقی در ساخت درب بطری پلاستیکی، در ابعاد دقیق ی ساخته می شوند . این مورد به مهارت باالیی در ساخت ابزار و قالب ها نیاز دارد. در درب بطری ها، شکل قالب ها معکوس خود درب بطری هستند . این مورد شامل رزوه ها و سایر قطعات در کناره یا باالی درب ها می شود. این جزئیات در طراحی درب، باید با سرد شدن قالب همچنان حفظ شوند. طراحی قالب باید به گونه ای باشد ؛ که قطعات ب ه صورت یکنواخت در قالب سرد شوند و دارای پستی و بلندی نباشند. اغلب هزینه های صرف شده در ساخت درب بطری پت ، مربوط به قالب ها می باشد. به همین دلیل از قالب گیری تزریقی در تولیدات انبوه درب بطری و سایرین بکار گرفته می شود. به دلیل پیچیدگی در دسترسی به بخش های داخلی درب ها و رزوه ها، قالب ها گران هستند. این قطعات زیر برش قرار می گیرند و الزم است برای طراحی قالب و ابزار کاری، مالحظات الزم در نظر گرفته شود؛ تا قطعات بدون آسیب از قالب جدا شوند. زمانیکه ی ک شرکت برای تولید قالب باکیفیت و پیچیده در اندازه های استاندارد درب بطری و رزوه کاری کمک کرده است، می تواند حداقل مقدار مشخصی را تولید کند .

حکاکی بر روی پلاستیک سخت (درب بطری)

می توان بر روی درب بطری پلاستیکی یک پیام برجسته، شعار، برند یک شرکت، آدرس، اخطار و یا ترکیبی از این موارد را حکاکی کرد. در واقع با این گزینه دیگر نیازی به چسباندن برچسب و غیره نمی باشد. می توانید با حکاکی بر روی درب بطری، هشدار های الزم و یا تبلیغات محصول را انجام دهید. برجسته کردن درب بطری برای یک پیام یا هشدار، توجه مصرف کنندگان را به خوبی جلب می کند. افراد ممکن است یک برچسب را نادیده بگیرند؛ اما نمی توانند هنگام باز کردن درب بطری، نوشته های برجسته روی آن را نا دیده بگیرند . خصوصا زمانی که نوشته ها با رنگ های ویژه حک شده باشند. همچنین ممکن است برچسب به طور عمدی یا سهوی برداشته شود. اضافه کردن نوشته برجسته در زمان فرآیند تولید درب بطری پت؛ هزینه زیادی نخواهد داشت و مقرون به صرفه است.

حکاکی برجسته بر روی درب بطری
حکاکی برجسته بر روی درب بطری پت امکان پذیر است.

نوار کشی اطراف درب بطری پلاستیکی

مواد میان درب بطری پت و محتویات ظرف، الیی یا (wad) نامیده می شود؛ که کاربرد های مختلفی دارد. این نوار مانند مهر و موم، از محتویات بطری در برابر اکسیژن و رطوبت محافظت می کند. وجود این نوار سبب می شود که مطمئن شوید ؛ کسی قبال محتویات بطری را دستکاری نکرده باشد. اگر بطری مصرف و یا دس تکاری شده باشد؛ وجود این نوار این موضوع را آشکار می کند. آگاهی از دستکاری شدن این نوار در بطری های دارویی، سبب جلوگیری از ایجاد بیماری و مسمومیت برای شما می شود. مواد سازنده این نوار باید با محتویات بطری و خود بطری سازگاری داشته باش ند.
احتمالا با درب های پلی سل که دارای پد اسفنجی هستند؛ سر و کار داشته اید. این پلی سل ها در باالی درب بطری قرار می گیرند. ورقه های فویلی یا نوار های لمینت شده مانند الیه ای محافظ در برابر مواد شیمیایی بطری عمل می کنند. الیه ای شامل یک الیه فویل که منتقل کننده حرارت و با نقطه ذوب بسیار کم است؛ در اطراف بطری و محتویات آن قرار دارد. این نوار یک الیه محافظ بسیار خوب در برابر رطوبت و اکسیژن است؛ همچنین مانع از دستکاری بطری می شود.

لینک های مرتبط:

نکات مهم درباره نوار اطراف درب بطری پت

اندازه استاندارد نوار اطراف درب بطری پلاستیکی؛ حدود 24 ،28 و 38 میلیمتر می باشد. فرآیند Wadding (نوار کشی)، فرآیندی است که در آن نوار هایی در باالی درب بطری نصب می شود. فرآیند نوار کشی و نصب واشر توسط ماشین آلات پیشرفته انجام می شود ؛ تا اطمینان از نصب درستی درب بطری حاصل شود.

فرآیند آب بندی کردن درب بطری پت

اشاره به آب بندی درب بطری پت؛ منظور آب بندی کردن نوار های ورقه ای انتقال حرارت می باشد. پیش از شروع فرآیند آب بندی کردن، درب بطری پلاستیکی با نیروی خاصی به بطری متصل می شود. پس از آن درب و بطری از یک میدان الکترومغناطیسی نوسانی عبور می کنند. میدان مغناطیسی با سطح فلزی و فویلی روی بطری برخورد کرده و یک جریان الکتریکی در فویل به وجود می آید. آن جریان حرارت و دمای الزم را در فویل ایجاد کرده و ماده مومی شکل را ذوب می کند.

درب بطری پت
درب بطری پت به طور دقیق آب بندی می شود.

تمام فرآیند آب بندی کردن درب بطری پلاستیکی به چیزی نیاز ندارد. بطری و درب آن در میدان مغناطیسی قرار گرفته و فویل فلزی تا ذوب شدن ماده مومی حرارت داده می شود. در طول کل فرآیند محتویات بطری و درب آن بدون تغییر باقی می مانند. در این فرآیند که تحت عنوان آب بندی کردن القایی از آن یاد می شود؛ استحکام سازی بطری و درب آن انجام می شود. در این فرآیند القایی پس از خنک شد ن ماده مومی شکل، نوار اطراف درب بطری پلاستیکی به طور محکم و ایمن به بدنه بطری می چسبد. این عمل باعث می شود؛ یک مانع قدرتمند برای جلوگیری از نفوذ اکسیژن و رطوبت ایجاد شود. این یک مزیت خوب برای مواد پودری و انواع مایع ها به شمار می آید.

جزئیات تولید درب بطری پلاستیکی

در طراحی درب بطری پلاستیکی و پت جزئیات و موارد شگفت انگیزی وجود دارد. برای مثال انتخاب نوار دور درب بطری، انتخاب حکاکی روی درب و قابل بازیافت بودن آن ها، موارد بسیار جالبی است. رنگ پلاستیکی سفارشی و ویژه ای که برای درب بطری ها انتخاب می شود؛ در شرایط خاص تهیه می شوند. درب بطری ها از یک دستگاه قالب گیری تزریقی با کیفیت تولید می شوند . از آنجایی که در بطری که بسیار با دقت آب بندی می شوند، گزینه های مناسبی برای موارد مختلفی مانند دارو و انواع مواد غذایی هستند.

درب بطری پلاستیکیدرب بطری پلاستیکی برای بطری های دارویی و غذایی کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست